Prof.Dr.
Murat UTKUCU
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 54